Women's Leadership Forum on Women, Peace and Security

Making The Progress of 20 years of UNSC resolution 1325

Vilnius, July 1, 2021 11:00 a.m. – 5:30 p.m., EET

Tarptautinis moterų lyderystės forumas MOTERYS, TAIKA IR SAUGUMAS

20 metų po Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos Nr. 1325

Vilnius, 2021 m. liepos 1 d. 11.00 – 17.30 val.

Apie

About

2020-aisiais suėjo dvidešimt metų, kai buvo priimta Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos (JT ST) rezoliucija Nr. 1325(2000) dėl moterų, taikos ir saugumo. Pirmą kartą Jungtinių Tautų istorijoje buvo įvertintas moterų vaidmuo ir patirtis ginkluotuosiuose konfliktuose, pabrėžtas moterų indėlis taikos derybose ir demokratinių procesų plėtrai.

2020 m. Lietuva patvirtino antrąjį nacionalinį darbotvarkės „Moterys, taika ir saugumas“ įgyvendinimo 2020–2024 m. veiksmų planą. Moterų dalyvavimas sprendžiant nacionalines ir pasaulines problemas yra esminis ir tapo itin akivaizdus pandemijai užklupus. Darbotvarkė „Moterys, taika ir saugumas“ ir ją įgyvendinančių moterų pastangos padeda priimti įtraukių ir veiksmingų sprendimų. Moterų pilietinių organizacijų veikla gyvybiškai svarbi sprendžiant konfliktus ir puoselėjant taiką bendruomenėse, taip pat ir konfliktų paveiktose Sakartvelo, Ukrainos ir Moldovos zonose.

Vienas iš nacionalinio veiksmų plano tikslų – didinti moterų informuotumą, remti jų dalyvavimą taikos palaikymo misijose ir taikos kūrimo veiklose, nacionaliniu, skatinti jų dalyvavimą regionų ir tarptautiniu lygmenimis vykstančiuose saugumo ir demokratiniuose procesuose. Norėdami pasiekti šį tikslą, įgyvendindami veiksmų planą turime remti ir stiprinti nevyriausybinių organizacijų (NVO) veiklą.

Forumo tikslas – skatinti ir stiprinti nevyriausybinių organizacijų (NVO) dalyvavimą įgyvendinant JT ST rezoliuciją Nr. 1325.

Forumo uždaviniai:

 • Skleisti informaciją apie lygų moterų dalyvavimą tarptautinio saugumo srityje.
 • Pabrėžti moterų NVO indėlį ir svarbą taikiam konfliktų sprendimui.
 • Skatinti ekspertų gerosios patirties sklaidą įgyvendinant darbotvarkę „Moterys, taika ir saugumas“.

Trys sesijos

Pirmoji sesija: „Ar pakanka vietos prie stalo?“ Moterų politinis atstovavimas
Lyderės kalba apie moterų politinio atstovavimo svarbą sprendžiant konfliktus ir palaikant taiką, apie savo karjeros iššūkius ir laimėjimus.

Antroji sesija: „Audros sūkuryje.“ Moterys karo ir konfliktų zonose

Moterys kariūnės, konfliktų zonose dirbančios žurnalistės pasakoja apie savo patirtį konflikto paveiktose vietose: sunkumai, sėkmė, išmoktos pamokos.

Trečioji sesija: „Bendruomenės sprendimai taikai.“ Moterys – bendruomenių lyderės

Moterų lyderystės pilietinėje visuomenėje įgyvendinant JT ST rezoliuciją Nr. 1325 pavyzdžiai.

Renginio organizatoriai: Moterų informacijos centras, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, JAV ambasada Lietuvoje.

Šis renginys yra projekto „JT ST rezoliucija Nr. 1325: lyderystės stiprinimas namų saugumui užtikrinti“ dalis, finansuojama JAV Valstybės departamento 2020 m. Alumni Engagement Innovation Fund.

The year 2020 marked the 20th anniversary of the adoption of United Nations Security Council Resolution 1325 (2000) on Women, Peace and Security. This ground-breaking resolution recognizes women’s leadership in achieving international peace and security and their contributions to conflict prevention and resolution, peacekeeping, and peacebuilding.

In 2020 Lithuania adopted its second national action plan (NAP) for the implementation of the Women, Peace and Security Agenda for 2020 – 2024. Unfortunately, the COVID-19 pandemic has increased the burden of care on women. With women’s participation being central to achieving sustainable solutions to national and global issues, the pandemic has brought into sharp relief how critical the WPS agenda is to inclusive and effective decision-making. Women’s civil society organizations play a vital role in resolving conflicts and sustaining peace in their communities, including in conflict zones in Georgia, Moldova and Ukraine.

One of the goals of the NAP is to raise awareness and strengthen the participation of women in international peacekeeping missions and peacebuilding, as well as to increase their involvement in security and democratic processes at the national and international level.

To reach this goal we need to encourage and strengthen the participation of non-governmental organizations (NGOs) in the implementation of the NAP. This forum will enhance their knowledge of the NAP and develop their ability to actively participate in the implementation of the WPS agenda as well as tackle existing gaps in its implementation.

Overall goal: to encourage and strengthen the participation of non- governmental organizations (NGOs) in the implementation of UNSC Resolution 1325.

Objectives:

 • Raise awareness of women’s participation and gender inequality in international security
 • Present insights on current nature of conflicts and implementation of UN Resolution 1325
 • Highlight the contributions of women NGOs to peaceful conflict resolution and implementation of WPS agenda
 • Encourage international exchange of expertise, best practices in the field of international relations with politics and civil society.

Three panels:

Panel I. “Is a seat at the table enough?: Women political representation”

Women leaders talk about the importance of women political representation in conflict resolution and peacekeeping as well as challenges and achievements they faced in their careers.

Panel II. “The eye of the storm: Women in war and conflict zones”
Women in the military, women journalists working in conflict zones talk about their experiences in conflict zones, including the challenges, achievements, lessons learned.

Panel III. “Community solutions for peace: Women leaders in civil society”

Women leaders in civil society provide examples of implementing UNSC Resolution 1325 at the local level.

Event organizers: Women’s Issues Information Center, Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania, U.S. Embassy in Lithuania.

This event is a part of the project “Decoding UN Resolution 1325: Promoting Safety at Home Though Greater Leadership” funded by the U.S. Department of State’s 2020 Alumni Engagement Innovation Fund. The event is supported by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania.

Programa

Forumo kalba - lietuvių su vertimu į gestų bei anglų ir rusų kalbas

Agenda

Language of the forum – lithuanian with simultaneous translation to english and russian

11:00 - 11:15
Sveikinimo kalbos

Moderuoja Jūratė Šeduikiene, Moterų informacijos Centras

Welcoming speeches

Moderated by Jūratė Šeduikienė, Women's Issues Information Centre

 • Viktorija Čmilytė - Nielsen, Seimo pirmininkė
 • Monika Navickienė, ministrė, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
 • Agnė Bilotaitė, ministrė, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
 • Dr. Mantas Adomėnas, viceministras, Lietuvos užsienio reikalų ministerija
 • Robertas S. Gilchristas, JAV ambasadorius Lietuvoje
 • Marusa Gortnar, Europos lyčių lygybės institutas (EIGE)
 • Viktorija Čmilytė - Nielsen, Speaker of the Seimas
 • Monika Navickienė, Minister, Ministry of Social Security and Labour of the Republic of Lithuania
 • Agnė Bilotaitė, Minister of the Interior of the Republic of Lithuania
 • Dr. Mantas Adomėnas, Vice-Minister, Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania
 • Robert S. Gilchrist, U.S. Ambassador to Lithuania
 • Marusa Gortnar, Head of Operations Uni, European Institute of GenderEquality (EIGE)
11:15 - 11:35
Pirmasis pagrindinis pranešimas

Dr. Tatsiana Chulitskaya, vyr. tyrėja, Vytauto Didžiojo Universitetas

First keynote

Dr. Tatsiana Chulitskaya, senior researcher, Vytautas Magnus University

11:35 - 13:00
Pirmoji sesija „Ar pakanka vietos prie stalo?“ Moterų politinis atstovavimas

Moderuoja prof. Dalia Leinartė

Panel I. “Is a seat at the table enough?: Women political representation”

Moderated by prof. Dalia Leinartė

 • Rasa Juknevičienė, Europos Parlamento narė, ES Saugumo ir gynybos pakomitečio pirmininko pavaduotoja
 • Ambasadorė Rasa Ostrauskaitė, ES nuolatinė atstovė ESBO Europos išorės veiksmų tarnyba
 • Dovilė Šakalienė, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narė. Lietuva
 • Kateryna Levchenko, Vyriausybės komisarė lyčių lygybės politikos klausimais,Ukraina
 • Rasa Juknevičienė, member of European Parliament, Vice-chair of Subcommittee on Security and Defence Delegation to the EU, Lithuania
 • Ambassador Rasa Ostrauskaitė, EU Permanent Representative to the OSCE at European External External Action Service, Lithuania
 • Dovilė Šakalienė, Committee on National Security and Defence, Member, Lithuania
 • Kateryna Levchenko, Government Commissioner on Gender Equality Policy,Ukraine
13:00 - 13:15
Trumpoji pertrauka
Short break
13:15 - 14:40
Antroji sesija: „Audros sūkuryje.“ Moterys karo ir konfliktų zonose

Moderuoja žurnalistė Ugnė Siparienė

Panel II “The eye of the storm: Women in war and conflict zones”

Moderated by journalist Ugnė Siparienė

 • Alina Radu, žurnalistė, ZdG generalinė direktorė, Moldova
 • Andriana Arekhta, Ukrainos Moterų veteranų judėjimo vadovė
 • Generolė majorė (R) Kristin Lund, Norvegija
 • Kapitonė Rūta Montvilė, Lietuvos kariuomenės vado atstovė spaudai, Lietuva
 • Mindaugas Akelaitis, Policijos departamentas prie VRM, Lietuva
 • Greta Monika Tučkutė, patarėja, NATO Žmogiškojo saugumo padalinys, NATO generalinio sekretoriaus atstovės biuras moterų, taikos ir saugumo klausimais.
 • Alina Radu, journalist, Chief Executive Officer at ZdG, Moldova
 • Andriana Arekhta, head of Women’s Veterans Movement, Ukraine
 • Major General (R) Kristin Lund, Practitioner in Residence at PRIO, NordicWomen Mediators Network, Norway
 • Captain Rūta Montvilė, Spokesperson to the Chief of Defense of Lithuania
 • Mindaugas Akelaitis, Police Department under MOI, Lithuania
 • Greta Monika Tučkutė, Adviser Women, Peace and Security Human Security UnitOffice of the Secretary General, NATO
14:40 - 15:40
Ilgoji pertrauka
Long break
15:40 - 17:00
Trečioji sesija: „Bendruomenės taikos sprendimai: moterys lyderės pilietinėje visuomenėje“

Moderuoja Rugilė Butkevičiūtė

Panel III “Community solutions for peace: Women leaders in civil society”

Moderated by Rugilė Butkevičiūtė

 • Natalija Karbowska, Ukrainos moterų fondo strateginės plėtros direktorė,Ukraina
 • Elisa Tarnaala, vyresnioji patarėja ir 1325 m. Suomijos tinklo pirmininko pavaduotoja, Suomija
 • Eka Gigauri, „Transparency International Georgia“ vykdančioji direktorė, Sakartvelas
 • Nino Evgenidze, Ekonominės politikos tyrimų centro (EPRC) vykdančioji direktorė, Sakartvelas
 • Ksenija Paksina, „ForumCiv“ projekto vadovė, Lietuva
 • Dalia Puidokienė, Lietuvos moterų lobistinė organizacija, Lietuva
 • Natalia Karbowska, Director of Strategic Development, Ukrainian Women’s Fund, Ukraine
 • Elisa Tarnaala, Senior Advisor, Vice-chair of the 1325 Network of Finland
 • Eka Gigauri, Executive Director Transparency International Georgia
 • Nino Evgenidze, Executive Director, Economic Policy Research Center (EPRC), Georgia
 • Ksenija Paksina, Project Manager, ForumCiv, Lithuania
 • Dalia Puidokienė, Lithuanian Women's Lobby, Lithuania
17:00 - 17:20
Antrasis pagrindinis pranešimas

Julie D. Fisher, JAV ambasadorė Baltarusijoje

Second keynote

Julie D. Fisher, U.S. Ambassador to the Republic of Belarus

17:20 - 17:30
Klausimai ir atsakymai, Forumo apibendrinimas

Prof. Dalia Leinartė

Q/A and final remarks

By prof. Dalia Leinartė

Pranešėjai

Speakers

Dr. Tatsiana Chulitskaya, Lithuania
First keynote

Dr. Tatsiana Chulitskaya, Lietuva
Pirmasis pagrindinis pranešimas

Tatsiana Chulitskaya is a senior researcher at the Vytautas Magnus University (VMU) (Lithuania). She got her PhD in social sciences from the Vilnius University in 2014. She has been recently involved in several international research projects including: EU-STRAT project focused on Eastern Partnership (EaP) program analysis (financed by the Horizon 2020 programme of the European Union) (2016-2019) and in C.O.N.T.A.C.T. project focused on hate speech and hate crime (a European Union supported project) (2015 – 2018). Her research interests are public policy analysis, civil society in non-democratic regimes, reforms in the post-Soviet states, Belarusian studies, welfare state and social policy of the post-Soviet states. She has a number of academic and research publications. From 2011 Tatsiana also cooperates with the Belarusian informal educational project and think tank SYMPA/BIPART (Belarus) within which she is in position of an academic director.

Tatsiana Chulitskaya yra Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) (Lietuva) vyresnioji mokslo darbuotoja. 2014 m. ji įgijo socialinių mokslų daktaro laipsnį Vilniaus universitete. Neseniai dalyvavo keliuose tarptautiniuose mokslinių tyrimų projektuose, įskaitant: „EU-STRAT“ projektą, kuriame svarbiausias dėmesys buvo skiriamas Rytų partnerystės (EaP) programos analizei (finansuojamas pagal Europos Sąjungos programą „Horizon 2020“) (2016–2019 m.) ir projektą C.O.N.T.A.C.T., kuriame daugiausia dėmesio buvo skirta neapykantą kurstančiai kalbai ir neapykantos nusikaltimams (Europos Sąjungos remiamas projektas) (2015 - 2018). Jos mokslinių interesų sritys yra viešosios politikos analizė, pilietinė visuomenė nedemokratiškuose režimuose, reformos posovietinėse valstybėse, baltarusių studijos, gerovės valstybė ir postsovietinių valstybių socialinė politika. Ji parengė daug akademinių ir mokslinių tyrimų publikacijų. Nuo 2011 m. Tatsiana taip pat dalyvauja Baltarusijos neformaliojo švietimo projekte ir bendradarbiauja su mokslinių tyrimų centru SYMPA / BIPART (Baltarusija), kur užima direktorės akademiniams reikalams pareigas.

Women's Leadership Forum on Women, Peace and Security
Making The Priogress of 20 years of UNSC resolution 1325

Tarptautinis moterų lyderystės forumas MOTERYS, TAIKA IR SAUGUMAS
20 metų po Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos Nr. 1325

Julie D. Fisher, USA
Second keynote

Julie D. Fisher, JAV
Antrasis pagrindinis pranešimas

Following confirmation by the Senate, Julie Fisher was sworn in as the first U.S. Ambassador to the Republic of Belarus since 2008 on December 23, 2020.
A career member of the Senior Foreign Service, Ambassador Fisher previously served as Deputy Assistant Secretary of State for Western Europe and the EU in the Bureau of European and Eurasian Affairs; Deputy Permanent Representative of the U.S. Mission to NATO; Chief of Staff to the Deputy Secretary of State for Management and Resources; and Director of the State Department’s Operations Center. She has also served in assignments at U.S. embassies in Tbilisi, Georgia; Kyiv, Ukraine and Moscow, Russia, as well as tours at the National Security Council, the bureaus for European Affairs and Near Eastern Affairs, and as a member of the Secretary of State’s Executive Secretariat Staff.

Julia Fisher 2020 m. paskirta JAV ambasadore Baltarusijoje.
J.Fisher kandidatūrą į JAV ambasadorius Baltarusijoje iškėlė prezidentas Donaldas Trumpas – apie šį sprendimą Baltieji rūmai paskelbė 2020m. gegužę. Anksčiau J.Fisher dirbo JAV laikinąja reikalų patikėtine Rusijoje, JAV valstybės departamente kuravo su Europos Sąjunga ir Vakarų Europa susijusius klausimus, dirbo JAV misijos NATO vadovo pavaduotoja, JAV ambasados Tbilisyje patarėja politiniais ir ekonominiais klausimais.

Women's Leadership Forum on Women, Peace and Security
Making The Priogress of 20 years of UNSC resolution 1325

Tarptautinis moterų lyderystės forumas MOTERYS, TAIKA IR SAUGUMAS
20 metų po Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos Nr. 1325

prof. Dalia Leinartė, Lithuania
Moderator panel I

prof. Dalia Leinartė, Lietuva
Pirmosios sesijos moderatorius

Member and former Chair of the United Nations Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW). Leinarte was Rapporteur for drafting the CEDAW General Recommendation No 38 „Trafficking in women and girls in the context of global migration.“ Leinarte is an authors of books: Adopting and Remembering Soviet Reality: Life Stories of Lithuanian Women, 1945–1970; The Lithuanian Family in its European Context, 1800-1914; Family and the State in Soviet Lithuania. In 2018 the global network of civil servants „Apolitical“ included Leinarte in the list of the 100 most influential actors of the world's gender equality policy.

Dalia Leinartė – Jungtinių Tautų Moterų diskriminacijos panaikinimo komiteto (CEDAW) narė ir buvusi komiteto pirmininkė (2017-2018). Leinartė vadovavo CEDAW komiteto darbo grupei rengiant Bendrąją rekomendaciją „Prekyba moterimis ir mergaitėmis globalios migracijos sąlygomis“. 2018 m. “Apolitical” ją išrinko tarp 100 pasaulio įtakingiausių žmonių lyčių lygybės politikos srityje. Leinartė yra monografijų autorė: Adopting and Remembering Soviet Reality: Life Stories of Lithuanian Women, 1945–1970; The Lithuanian Family in its European Context, 1800-1914; Family and the State in Soviet Lithuania.

Women's Leadership Forum on Women, Peace and Security
Making The Priogress of 20 years of UNSC resolution 1325

Tarptautinis moterų lyderystės forumas MOTERYS, TAIKA IR SAUGUMAS
20 metų po Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos Nr. 1325

Rasa Jukneviciene, Lithuania
Speaker panel I

Rasa Juknevičienė, Lietuva
Pirmoji sesija

Vice-Chair
SEDE Subcommittee on Security and Defence
DSCA Delegation to the EU-Armenia Parliamentary Partnership Committee, the EU-Azerbaijan Parliamentary Cooperation Committee and the EU-Georgia Parliamentary Association Committee
Member
DEVE Committee on Development
DEPA Delegation to the Euronest Parliamentary Assembly
Substitute
AFET Committee on Foreign Affairs
LIBE Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
INGE Special Committee on Foreign Interference in all Democratic Processes in the European Union, including Disinformation
DACP Delegation to the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly
DNAT Delegation for relations with the NATO Parliamentary Assembly

Pirmininko pavaduotoja
SEDE Saugumo ir gynybos pakomitetis
DSCA Delegacija ES ir Armėnijos parlamentiniame partnerystės komitete, ES ir Azerbaidžano parlamentinio bendradarbiavimo komitete ir ES ir Gruzijos parlamentiniame asociacijos komitete
Narė
DEVE Vystymosi komitetas
DEPA Delegacija EURONEST parlamentinėje asamblėjoje
Pavaduojanti narė
AFET Užsienio reikalų komitetas
LIBE Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
INGE Specialusis komitetas užsienio šalių kišimosi į visus demokratinius procesus Europos Sąjungoje, įskaitant dezinformaciją, klausimais
DACP Delegacija AKR ir ES jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje
DNAT Delegacija ryšiams su NATO parlamentine asamblėja

Women's Leadership Forum on Women, Peace and Security
Making The Priogress of 20 years of UNSC resolution 1325

Tarptautinis moterų lyderystės forumas MOTERYS, TAIKA IR SAUGUMAS
20 metų po Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos Nr. 1325

Dovilė Šakalienė, Lithuania
Speaker panel I

Dovilė Šakalienė, Lietuva
Pirmoji sesija

Dovilė ŠAKALIENĖ, Member of Lithuanian Parliament (Seimas) with background in legal psychology and fundamental rights, focusing on gender based violence, child rights, trafficking in persons, vulnerable groups and minorities, and issues of national security. Former CEO of national human rights watchdog Human Rights Monitoring Institute. Former journalist (Lithuanian News Radio producer & host, columnist for largest online media outlet DELFI, accredited journalist at the Council of Europe). Currently she is a member of Committee on National Security and Defence, co-founder and member of Commission on Suicide and Violence Prevention, co-founder and member of Women‘s APPG, Chair of APPG on Developmental Cooperation, Reproductive and Sexual Health and Rights, etc. Co-founder and co-chair of IPAC, active in raising questions on gross human rights abuses in China, she was recently black listed by China People‘s Republic alongside with other EU politicians and academia. Political godmother of Maria Kalesnikava, imprisoned leader of Sviatlana Tsikhanouskaya‘s Presidential campaign.

Dovilė ŠAKALIENĖ, Lietuvos Parlamento (Seimo) narė, turinti teisinės psichologijos išsilavinimą ir sukaupusį patirtį žmogaus teisių srityje, daugiausia dėmesio skirianti smurto lyties pagrindu, vaiko teisių, prekybos žmonėmis, pažeidžiamų grupių ir mažumų bei nacionalinio saugumo klausimams. Užėmė Žmogaus teisių stebėjimo instituto generalinės direktorės pareigas. Dirbo žurnaliste (Lietuvos žinių radijo laidų prodiuserė ir vedėja, didžiausio internetinio naujienų portalo DELFI apžvalgininkė, akredituota žurnalistė Europos Taryboje). Šiuo metu ji yra Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narė, Savižudybių ir smurto prevencijos komisijos įkūrėja ir narė, viena iš Moterų parlamentinės grupės steigėjų ir narių, Vystomojo bendradarbiavimo, reprodukcinės ir seksualinės sveikatos ir teisių grupės pirmininkė ir t.t. Viena iš IPAC įkūrėjų ir pirmininkių, aktyviai kelianti klausimus apie šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus Kinijoje, neseniai įtraukta į Kinijos Liaudies Respublikos sankcijų sąrašą kartu su kitais ES politikais bei mokslo atstovais. Politinė įkalintos Marijos Kalesnikovos, Svetlanos Cichanouskajos prezidentinės kampanijos vadovės, globėja.

Women's Leadership Forum on Women, Peace and Security
Making The Priogress of 20 years of UNSC resolution 1325

Tarptautinis moterų lyderystės forumas MOTERYS, TAIKA IR SAUGUMAS
20 metų po Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos Nr. 1325

Kateryna Levchenko, Ukraine
Speaker Panel I

Kateryna Levchenko, Ukraina
Pirmoji sesija

Dr. Kateryna Levchenko, Government Commissioner for Gender Equality Policy of Ukraine, Vice-Chair of Gender Equality Commission of Council of Europe, Doctor of Law, Professor. As former member of Ukrainian Parliament (2006-2007) Kateryna was a member of Parliamentarian Assembly of OSCE. She has more than 25 years of experience in protecting women’s and human rights and was involved as an expert in the work of various international organizations (Council of Europe, OSCE, IOM, UNICEF, UNDP, ILO, UN Women, etc.). She is the founder and the first President of NGO La-Strada Ukraine (1997-2018).

Dr. Kateryna Levchenko, Ukrainos vyriausybės komisarė lyčių lygybės politikos klausimais, Europos Tarybos lyčių lygybės komisijos pirmininko pavaduotoja, teisės mokslų daktarė, profesorė. Būdama Ukrainos parlamento nare (2006–2007 m.) Kateryna buvo ESBO parlamentinės asamblėjos nare. Ji turi daugiau nei 25 metų patirtį moterų ir žmogaus teisių gynimo srityje, ir kaip ekspertė dalyvavo įvairių tarptautinių organizacijų (Europos Tarybos, ESBO, TMO, UNICEF, JTVP, TDO, JT moterims ir kt.) darbe. Ji yra NVO „La-Strada Ukraine“ įkūrėja ir pirmoji prezidentė (1997-2018 m.).

Women's Leadership Forum on Women, Peace and Security
Making The Priogress of 20 years of UNSC resolution 1325

Tarptautinis moterų lyderystės forumas MOTERYS, TAIKA IR SAUGUMAS
20 metų po Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos Nr. 1325

Ugnė Siparienė, Lithuania
Moderator Panel II

Ugnė Siparienė, Lietuva
Antrosios sesijos moderatorius

Jau 20 metų aktyvi Moterų informacijos centro narė, TV programų prodiuserė, viešųjų ryšių ekspertė, žurnalistė, daug dėmesio skiriant lyčių lygybei bei moterų teisėms.

Active member of Womens Issues Information centre, TV producer, public relations expert and journalist with a special interest in gender equality and women‘s rights.

Women's Leadership Forum on Women, Peace and Security
Making The Priogress of 20 years of UNSC resolution 1325

Tarptautinis moterų lyderystės forumas MOTERYS, TAIKA IR SAUGUMAS
20 metų po Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos Nr. 1325

Alina Radu, Moldova
Speaker panel II

Alina Radu, Moldova
Antroji sesija

Alina Radu is an investigative reporter, managing the largest investigative media group in Moldova, named Ziarul de Gardă (ZdG). She has a career of 30 years of journalism, being awarded by many national and international institutions for her investigative reports against corruption and for promoting human rights (Moldova, Romania, Slovakia, Netherlands, Switzerland); she is known as a gender expert and trainer on gender equality.

Alina Radu yra tiriamosios žurnalistikos atstovė, vadovaujanti didžiausiai tiriamosios žiniasklaidos grupei Moldovoje Ziarul de Gardă (ZdG). Jos, kaip žurnalistės, karjera tęsiasi 30 metų, per kuriuos daugelis nacionalinių ir tarptautinių institucijų apdovanojo ją už tyrimus prieš korupciją bei žmogaus teisių gynimą ir propagavimą (Moldovoje, Rumunijoje, Slovakijoje, Nyderlanduose, Šveicarijoje); ji yra žinoma ekspertė ir mokytoja lyčių lygybės klausimais.

Women's Leadership Forum on Women, Peace and Security
Making The Priogress of 20 years of UNSC resolution 1325

Tarptautinis moterų lyderystės forumas MOTERYS, TAIKA IR SAUGUMAS
20 metų po Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos Nr. 1325

Andriana Arekhta, Ukraine
Speaker panel II

Andriana Arekhta, Ukraina
Antroji sesija

Andriana Arekhta, woman veteran and the leader of the Ukrainian Women Veteran Movement. In 2013-2014, - an active participant in the Revolution of Dignity. In May 2014, went to the east of Ukraine as a volunteer and joined the Armed Forces of Ukraine (Aydar battalion). Rank - Junior Sergeant, in fact, assault trooper, by the documents - seamstress. 8 combat operation in Lugansk region. One of the documentary film and advocacy campaign heroines - ‘Invisible Battalion’ Awards: People’s Hero of Ukraine, Order of Courage 3rd degree.

Andriana Arekhta, moteris veteranė ir Ukrainos moterų veteranių judėjimo vadovė. 2013-2014 m. - aktyvi Orumo revoliucijos dalyvė. 2014 m. gegužės mėn. išvyko į Ukrainos rytus kaip savanorė ir prisijungė prie Ukrainos ginkluotųjų pajėgų („Aydar“ batalionas). Gavo jaunesniojo seržanto laipsnį, faktiškai, puolamųjų pajėgų karė, pagal dokumentus - siuvėja. Dalyvavo 8 kovinėse operacijose Lugansko srityje. Viena iš dokumentinių filmų ir propagandos kampanijos herojų - „Nematomo bataliono“ apdovanojimai: Ukrainos liaudies herojė, 3-ojo laipsnio ordinas už drąsą.

Women's Leadership Forum on Women, Peace and Security
Making The Priogress of 20 years of UNSC resolution 1325

Tarptautinis moterų lyderystės forumas MOTERYS, TAIKA IR SAUGUMAS
20 metų po Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos Nr. 1325

Major General (R) Kristin Lund, Norway
Speaker panel II

Generolė majorė Kristin Lund, Norvegija
Antroji sesija

Kristin Lund is a Practitioner in Residence at Peace Research Institute Oslo, PRIO. She is a retired Major General in the Norwegian Army with 40 years of experience of national and international operations. Kristin has two unique distinctions as being the first female Norwegian Army Officer promoted to the rank of Major General, and the first female Force Commander in UN history. Kristin served as Force Commander, United Nations Forces in Cyprus (UNFICYP) from 2014 to 2016. From 2017 until 2019, she was the first female Head of Mission/Chief of staff of United Nation Truce Supervision Organization in the Middle East.

Kristin Lund yra specialistė praktikė Taikos tyrimų institute Osle, PRIO. Ji yra Norvegijos armijos atsargos generolė majorė, sukaupusi 40 metų dalyvavimo nacionalinėse ir tarptautinėse operacijose patirtį. Kristin turi dvi išskirtines savybes: ji yra pirmoji Norvegijos kariuomenės pareigūnė, kuriai suteiktas generolo majoro laipsnis, ir pirmoji moteris pajėgų vadė Jungtinių Tautų istorijoje. 2014–2016 m. Kristin ėjo Jungtinių Tautų pajėgų Kipre (UNFICYP) vado pareigas. Nuo 2017 m. iki 2019 m. ji buvo pirmoji moteris misijos vadovė / Jungtinių Tautų paliaubų priežiūros organizacijos Artimuosiuose Rytuose štabo viršininkė.

Women's Leadership Forum on Women, Peace and Security
Making The Priogress of 20 years of UNSC resolution 1325

Tarptautinis moterų lyderystės forumas MOTERYS, TAIKA IR SAUGUMAS
20 metų po Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos Nr. 1325

Rūta Montvilė, Lithuania
Speaker panel II

Rūta Montvilė, Lietuva
Antroji sesija

Lithuanian Armed Forces Captain Ruta Montvile. Spokesperson for Lithuanian Chief of defence.
I have studied in Lithuanian military Academy. After the studies, I have had the opportunity to serve in the Logistic support command, Lithuanian Ministry of Defence, after the selection process - Special operation forces. 19 years in the military world was really colourful. Several deployments in NATO and RSM missions in Afghanistan and working with Ukraine soldiers, UN mission MINUSMA gave a lot of great experience both professional and personal.

Studijau Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje. Po studijų turėjau galimybę tarnauti Logistikos valdyboje, Lietuvos Krašto apsaugos ministerijoje, po atrankos – Specialiųjų operacijų pajėgose. 19 metų kariuomenėje buvo tikrai spalvoti ir įvairūs. Keletas NATO ir RSM tarptautinių operacijų Afganistane, darbas su Ukrainos kariais, JT misija MINUSMA suteikė daug puikios tarnybos ir asmeninės patirties.

Women's Leadership Forum on Women, Peace and Security
Making The Priogress of 20 years of UNSC resolution 1325

Tarptautinis moterų lyderystės forumas MOTERYS, TAIKA IR SAUGUMAS
20 metų po Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos Nr. 1325

Mindaugas Akelaitis, Lithuania
Speaker panel II

Mindaugas Akelaitis, Lietuva
Antroji sesija

I started my service in the Lithuanian Police as an ordinary patrol officer more than two decades ago. Over the years of service, I had practise of investigating crimes, improving the qualification of officers, organizing police activities in Police Stations. This experience greatly contributed to my learning of how to better “Defend. Protect. Help”.
Currently working in the position of the Head of a Unit at the central police institution, backed up with my own and my colleagues’ knowledge and experience, I am responsible for the organization of prevention, response and other police activities. On a daily basis, I strive for the Police organization to be modern, efficient and fully meeting the expectations of the people and the State.

Prieš daugiau nei du dešimtmečius pradėjau tarnybą policijoje kaip eilinis patrulis. Metams bėgant teko tirti nusikaltimus, tobulinti pareigūnų kvalifikaciją, organizuoti policijos veiklą policijos komisariatuose ir kas diena mokytis kaip dar geriau “Ginti. Saugoti. Padėti”.
Šiuo metu tarnaudamas centrinės policijos įstaigos padalinio vadovu, remdamasis savo ir kolegų žiniomis bei sukaupta patirtimi, esu atsakingas už policijos prevencijos, reagavimo ir kitų veiklos sričių organizavimą. Kasdien siekiu, kad policijos organizacija būtų moderni, efektyvi ir maksimaliai tenkintų žmonių bei valstybės lūkesčius.

Women's Leadership Forum on Women, Peace and Security
Making The Priogress of 20 years of UNSC resolution 1325

Tarptautinis moterų lyderystės forumas MOTERYS, TAIKA IR SAUGUMAS
20 metų po Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos Nr. 1325

Greta Monika Tučkutė, Lithuania
Speaker panel II

Greta Monika Tučkutė, Lietuva
Antroji sesija

Currently Greta Monika Tuckute works as an advisor to NATO Human Security Unit, Women, Peace and Security team led by NATO Secretary General's Special Representative for Women, Peace and Security. Previously until December 2020 she was an advisor to the Minister of Defense of Lithuania. Before joining Minister’s team in 2017 she established and had been running for more than ten years an NGO called Centre for Geopolitical Studies, which focused on defense and security policy questions. In the past Greta Monika has published a number of analytical publications and initiated public discussions analyzing the most relevant security policy issues. Greta Monika Tuckute holds a BA degree in law and an MA degree in Conflicts and Sustainable Peace Studies (KU Leuven, Belgium).

Greta Monika Tučkutė savo karjerą, susijusią gynybos ir saugumo politika, pradėjo 2005 metais VšĮ Geopolitinių studijų centre. Ji daugiau nei dešimt metų vadovavo centro veiklai, kuris aktyviai veikė rytų kaimynystės šalyse, Šiaurės Kaukaze ir Centrinėje Azijoje. Centras vykdė projektus, kurių tikslas buvo saugumo iššūkių analizė, tyrimai hibridinių grėsmių temomis ir pilietinės visuomenės stiprinimas. Vėliau 2017 metais Greta Monika prisijungė prie krašto apsaugos ministro komandos, buvo jo patarėja tarpinstituciniais ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo klausimais. Šiuo metu Greta Monika yra deleguota nacionalinė ekspertė į NATO Žmogiškojo saugumo padalinį, NATO generalinio sekretoriaus atstovės moterų, taikos ir saugumo klausimams biurą.

Women's Leadership Forum on Women, Peace and Security
Making The Priogress of 20 years of UNSC resolution 1325

Tarptautinis moterų lyderystės forumas MOTERYS, TAIKA IR SAUGUMAS
20 metų po Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos Nr. 1325

Rugilė Butkevičiūtė, Lithuania
Moderator panel III

Rugilė Butkevičiūtė, Lietuva
Trečiosios sesijos moderatorius

Trainer and lawyer at Women’s Issues Information Center working with subjects of gender equality and gender – based violence for more than 12 years. For more than 8 years she works at Specialized Assistance Centre providing free legal aid for victims of domestic violence. In 2018 in Community Solutions program, Rugile together with community leaders from all over the world learned secrets of leadership and applied it in practice working in George Mason university. Rugile gained more knowledge on women peace and security during her fellowship in the Middle East with the program of United Nations Alliance of Civilization in 2019.
Since 2020 Rugile is serving as a board member of US – LT alumni association.
Rugile thinks that we need to acknowledge the fact that we live not only during pandemic of COVID – 19, but also violence against women. War stars at home, behind closed doors and expands further to our neighborhood and between the borders. If want to ensure sustainable pace all members of the society must be included.

Moterų informacijos centro teisininkė, programų vadovė ir lektorė, jau 12 metų dirbanti lyčių lygybės ir smurto prieš moteris mažinimo srityse. Daugiau nei 8 metus dirba Specializuotos kompleksinės pagalbos centre, kur teikia nemokamas teisines konsultacijas nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems asmenims. 2018 m. kartu su bendruomenės lyderiais iš viso pasaulio Community Solutions programos metu Rugilė mokėsi lyderystės ir bendruomenės kūrimo paslapčių, kurias praktiškai taikė dirbdama George Mason universitete (JAV). Rugilė siekdama įsigilinti į moterų ir taikos palaikymo temą, 2019 m. dalyvavo Jungtinių Tautų Civilizacijų Aljanso programoje Artimuosiuose Rytuose.
Nuo 2020 m. Rugilė yra US – LT alumnų asociacijos valdybos narė.
Pasak Rugilės: “Turime pripažinti, jog gyvename ne tik COVID – 19, bet ir smurto prieš moteris pandemijos akivaizdoje. Karas prasideda už uždarų durų namuose ir išplinta už jų ribų. Siekiant užtikrinti taiką ir saugumą mūsų ir kaimyninėse valstybėse turime įtraukti visus visuomenės narius”

Women's Leadership Forum on Women, Peace and Security
Making The Priogress of 20 years of UNSC resolution 1325

Tarptautinis moterų lyderystės forumas MOTERYS, TAIKA IR SAUGUMAS
20 metų po Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos Nr. 1325

Natalija Karbowska, Ukraine
Speaker panel III

Natalija Karbowska, Ukraina
Trečioji sesija

Natalia Karbowska has more than 20 years of experience in development work. Since 1997, Natalia has been working in the area of civil society development and women’s rights, first as the Women’s Program Director of the International Renaissance Foundation (Open Society Foundation) in Ukraine, then as the Director of Women’s Economic Empowerment Project at Winrock International and later as Deputy Director of USAID “Healthy women of Ukraine” Program.
Natalia is the co-founder and director on strategic development of the Ukrainian Women’s Fund – the only women’s fund in Ukraine. Under her leadership the Fund has provided more than 3,7 million USD in grants to women’s rights NGOs in Ukraine and neighbor countries – Moldova and Belarus.
Natalia believes that the voices and ideas of women and girls should be at the forefront of social change and women’s funds play important role in this providing them with access to resources, expertise, and structural support.

Natalia Karbowska turi daugiau nei 20 metų patirtį vystomojo bendradarbiavimo strityje. Nuo 1997 m. Natalia dirba pilietinės bendruomenės vystymo ir moterų teisių srityse, pirma kaip Moterų programų direktorė Tarptautiniame Renesanso fonde (Atviros visuomenės fondas) Ukrainoje, Moterų ekonominio įgalinimo projekto Winrock International ir vėliau kaip direktoriaus pavaduotoja USAID “Sveikos Ukrainos moterys`’ programoje.
Natalia yra Ukrainos moterų fondo – vienintelio moterų fondo Ukrainoje viena iš įkūrėjų ir strateginio vystymo direktorė. Jos lyderystės dėka, fondas įgyvendino projektus susijusius su moterų teisėmis Ukrainoje, Moldovoje, Baltarusijoje, kurių vertė daugiau nei 3,7 milijonus dolerių.
Natalia tiki, jog mergaičių ir moterų balsai turi būti socialinių pokyčių priešakyje, taip pat, kad moterų fondai vaidina svarbų vaidmenį suteikiant moterims prieigą prie įvairių šaltinių, gebėjimų vystymo bei struktūrinės paramos.

Women's Leadership Forum on Women, Peace and Security
Making The Priogress of 20 years of UNSC resolution 1325

Tarptautinis moterų lyderystės forumas MOTERYS, TAIKA IR SAUGUMAS
20 metų po Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos Nr. 1325

Dr. Elisa Tarnaala, Finland
Speaker panel III

Dr. Elisa Tarnaala, Suomija
Trečioji sesija

Dr. Elisa Tarnaala is Senior Adviser at CMI Martti Ahtisaari Foundation, a Finnish organization working in peace mediation and dialogue. Elisa is vice chairperson of the Finnish 1325 Network and holds the title of Docent in Societal History at the University of Helsinki. She has advised international organizations, worked in academia and think tank research, and with ngos in the fields of peace, conflict, human rights, and gender. Her work currently focuses on North and West Africa, and Colombia in South America.

Informacija ruošiama

Women's Leadership Forum on Women, Peace and Security
Making The Priogress of 20 years of UNSC resolution 1325

Tarptautinis moterų lyderystės forumas MOTERYS, TAIKA IR SAUGUMAS
20 metų po Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos Nr. 1325

Eka Gigauri, Georgia
Speaker panel III

Eka Gigauri, Sakartvelas
Trečioji sesija

Eka Gigauri, Executive Director, Transparency International Georgia
Eka Gigauri is the Executive Director at Transparency International Georgia and former member of the board of directors at Transparency International global movement.
Previously, she was working in Governmental, Non-governmental and Private sectors, mainly in the fields of Foreign Relations (including the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Internal Affairs) and Marketing and Communications Consultancy (Marriott International, Institute for Polling and Marketing). Ms. Gigauri is a former Deputy Head of the Border Police of Georgia dealing with anti-corruption reforms and international cooperation in the agency.
Eka holds LLM in International Law from VU University Amsterdam, Master’s Degree in Business Administration from the Caucasus School of Business and the Bachelor’s degree in International Relations from Tbilisi State University. Eka Gigauri is a fellow of the Stanford University Democracy and Development Programme
and the alumna of George C. Marshall European Center for Security Studies.

Eka Gigauri yra „Transparency International Georgia“ vykdančioji direktorė ir buvusi „Transparency International“ pasaulinio judėjimo direktorių tarybos narė. Anksčiau ji dirbo vyriausybiniame, nevyriausybiniame ir privačiame sektoriuose, daugiausia užsienio santykių (įskaitant užsienio reikalų ministeriją, vidaus reikalų ministeriją) bei rinkodaros ir komunikacijos konsultacijų srityse („Marriott International“, Apklausų ir rinkodaros institutas). ). Ponia Gigauri yra buvusi Gruzijos pasienio policijos viršininko pavaduotoja. Eka įgijo tarptautinės teisės magistro laipsnį VU Amsterdamo universitete, verslo administravimo magistro laipsnį Kaukazo verslo mokykloje ir tarptautinių santykių bakalauro laipsnį Tbilisio valstybiniame universitete. Eka Gigauri yra Stanfordo universiteto demokratijos ir plėtros programos bendradarbė.

Women's Leadership Forum on Women, Peace and Security
Making The Priogress of 20 years of UNSC resolution 1325

Tarptautinis moterų lyderystės forumas MOTERYS, TAIKA IR SAUGUMAS
20 metų po Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos Nr. 1325

Nino Evgenidze, Georgia
Speaker panel III

Nino Evgenidze, Sakartvelas
Trečioji sesija

Nino Evgenidze – Executive Director, Economic Policy Research Center (EPRC)
Nino Evgenidze serves as an Executive Director at the Economic Policy Research Center (EPRC). She is a co-founder of Tbilisi International conference together with McCain Institute for International Leadership and Leadership Academy for Development with Stanford University Center for Democracy, Development and Rule of law. Nino is also a co-founder of the Fukuyama Democracy Frontline Center.
Nino was a visiting scholar at John Hopkins University at the Paul H. Nitze School of Advanced International Studies (SAIS), and a Stanford University Fellow in CDDRL Program. She has a Master Degree in Economics at London School of Economics (LSE). Nino is a PhD in Literature from Tbilisi State University. She also holds MBA from Maastricht University and Master Degree in Public Policy Management from Vienna University.
She worked as an anchor of daily morning economic show at Radio Free Europe - Radio Liberty (RFE/RL). Nino has an extensive experience both in working in governmental and non-governmental sectors - she was an advisor at the Center for Economic Reforms of the State Chancellery of Georgia (President Administration), Head of Public Outreach Department of the Anti-corruption Policy Coordination Council of Georgia. Nino is a Chairwoman of the board of first Child Hospice in Georgia. Nino Evgenidze - Ekonominės politikos tyrimų centro (EPRC) vykdančioji direktorė

Nino Evgenidze eina Ekonominės politikos tyrimų centro (EPRC) vykdančiosios direktorės pareigas. Ji yra viena iš Tbilisio tarptautinės konferencijos steigėjų, kartu su McCaino tarptautinės lyderystės institutu ir Stanfordo universiteto demokratijos, plėtros ir teisinės valstybės centro Lyderystės plėtros akademija. Nino taip pat yra viena iš „Fukuyama Democracy Frontline Center“ įkūrėjų.
Nino dirbo kaip kviestinė mokslininkė Johno Hopkinso universiteto Paulo H. Nitze pažangių tarptautinių studijų mokykloje (SAIS) ir buvo Stanfordo universiteto bendradarbė CDDRL programoje. Londono ekonomikos mokykloje (LSE) ji gavo ekonomikos magistro laipsnį. Tbilisio valstybiniame universitete Nino buvo suteiktas literatūros daktaro laipsnis. Ji taip pat gavo magistro laipsnį Mastrichto universitete ir viešosios politikos vadybos magistro laipsnį Vienos universitete.
Ji yra kasdienės rytinės ekonominės laidos Laisvosios Europos radijuje - laisvės radijuje (RFE / RL) vedėja. Nino turi didelę darbo patirtį vyriausybiniame ir nevyriausybiniame sektoriuose - ji buvo Gruzijos valstybės kanceliarijos (Prezidento administracijos) Ekonominių reformų centro patarėja, Gruzijos kovos su korupcija politikos koordinavimo tarybos Visuomenės informavimo skyriaus vadovė. Nino yra pirmojo Gruzijoje vaikų hospiso valdybos pirmininkė.

Women's Leadership Forum on Women, Peace and Security
Making The Priogress of 20 years of UNSC resolution 1325

Tarptautinis moterų lyderystės forumas MOTERYS, TAIKA IR SAUGUMAS
20 metų po Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos Nr. 1325

Ksenija Paksina, Lithuania
Speaker panel III

Ksenija Paksina, Lietuva
Trečioji sesija

Ksenija Paksina is a multilingual social anthropologist, who has worked and volunteered in the NGO sector on 4 continents for over 10 years.
During her studies at Edinburgh University, she researched the poverty and marginalisation experiences of the indigenous people in the Peruvian Andes, where the issue of gender and violence continues to be particularly sensitive.
Currently, she is applying her knowledge and experience at ForumCiv, focusing on strengthening civil society activists in the Eastern Neighbourhood and Central Asia, who in turn fight for respect for human rights, gender equity and equality, and climate justice.

Ksenija Paksina – daugiakalbė socialinė antropologė, turinti virš 10 metų savanorystės bei darbo patirtį NVO sektoriuje keturiuose kontinentuose.
Studijų metu Edinburgo Universitete ji tyrinėjo skurdą bei socialinę atskirtį patiriančių vietinių gyventojų patirtis Peru, kur konflikto, taikos bei lyties klausimas yra vis dar labai opus.
Šiuo metu savo žinias ir patirtį taiko ForumCiv, kur stiprina Rytų Europos kaimynystės bei Centrinės Azijos šalių pilietines visuomenes veikėjus/-as, kurie/-os kovoja už pagarbą žmogaus teisėms, lyčių lygybę bei teisę kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais.

Women's Leadership Forum on Women, Peace and Security
Making The Priogress of 20 years of UNSC resolution 1325

Tarptautinis moterų lyderystės forumas MOTERYS, TAIKA IR SAUGUMAS
20 metų po Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos Nr. 1325

Dalia Puidokiene, Lithuania
Speaker panel III

Dalia Puidokienė, Lietuva
Trečioji sesija

Dalia Puidokiene is one of the founders and a leader of a non-governmental organization, Klaipeda Social and Psychological Services Centre, founded in 2003, which provides support to victims of violence (violence in a close relationship, trafficking in human beings, and sexual exploitation for prostitution purposes).
Dr. Dalia Puidokiene, PhD, researched personal experiences of women in prostitution with the aim to provide a “voice” for victims. The dissertation is called “Covert Codes of Women in Prostitution: Pathways for Recovering Roots after Trauma Interface”. She is qualified as an Existential psychotherapist She has written several articles on topis of trafficking in human beings, domestic violence, support to victims, interdisciplinary trainings and other.

Dalia Puidokienė yra viena iš nevyriausybinės organizacijos, Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centro, įkurto 2003 m., iniciatorių, steigėjų bei vadovė, egzistencinės krypties terapeutė. Centre teikiama pagalba nukentėjusiems nuo smurto (įskaitant prekybą žmonėmis, seksualinį moterų išnaudojimą prostitucijos tikslais) asmenims, problemas. Dalia Puidokienė tyrė smurtą patiriančių moterų resocializaciją, analizavo moterų prostitucijoje asmeninę patirtį įveikiant patirtą traumą. Disertacijos tema “Covert Codes of Women in Prostitution: Pathways for Recovering Roots after Trauma Interface”. Ji yra parašiusi keletą straipsnių prekybos žmonėmis, smurto šeimoje, pagalbos aukoms, tarpžinybinio bendradarbiavimo bei santykių su kitais kūrimo temomis.

Women's Leadership Forum on Women, Peace and Security
Making The Priogress of 20 years of UNSC resolution 1325

Tarptautinis moterų lyderystės forumas MOTERYS, TAIKA IR SAUGUMAS
20 metų po Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos Nr. 1325

Organizatoriai ir partneriai

Organizers and Partners

Moterų informacijos centras, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, JAV ambasada Lietuvoje.

Šis renginys yra projekto „JT ST rezoliucija Nr. 1325: lyderystės stiprinimas namų saugumui užtikrinti“ dalis, finansuojama JAV Valstybės departamento 2020 m.
Alumni Engagement Innovation Fund.

Women’s Issues Information Center, Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania, U.S. Embassy in Lithuania.

This event is a part of the project “Decoding UN Resolution 1325: Promoting Safety at Home Though Greater Leadership” funded by the U.S. Department of State’s 2020 Alumni Engagement Innovation Fund. The event is supported by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania.

Dovilė Rūkaitė, Projektų vadovė
@Moterų informacijos centras
dovile@lygus.lt
Tel.: + 370 5 26 29003 Mob.: +370 6 5261633

Dovilė Rūkaitė, Project Manager
@Moterų informacijos centras
dovile@lygus.lt
Tel.: + 370 5 26 29003 Mob.: +370 6 5261633